PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Enerji Çalma TeknikleriBLACKLEADER
21-08-2009, 15:33
Enerji çalma, belli düzeyde kişisel bilince sahip varlıkların, kendileri dışındaki varlıklardan izinsiz enerji
çekmesi olayıdır.
Burada enerji olarak bahsedilen, maddi aura ve çakra enerjisi olabildiği gibi elemental enerjiler yada eril/dişil
güçler de olabilir. Teorik olarak her varlık seviyesinde ve boyutunda varolan değişik fazdaki enerjiler
çalınabilir, elbette kurallarını bilmediğimiz boyutlar hakkında bu söylediklerimiz sadece birer spekülasyon.
Henüz bilmediğimiz birşeyi açıklayamayacağımız üzere, biz bu dökümanda sadece çevremizdeki
maddelerden ve insanlardan enerji çalmayı açıklayacağız.
Enerji çalmak nasıl işler ve etkileri nelerdir?
Enerji çalmak varlığın yasalarına göre işler. Elbette yasaları tam olarak bildiğimizi veya açıklayabildiğimizi
iddia etmiyoruz fakat istek ve alım arasında bir ilişkinin varlığı açıktır. Birşey uygun şekilde imajine edilir,
istenir ve duygusal anlamda hissedilirse, şey gerçekleşecektir. Bu yaklaşım okült çalışmalar yapanlara,
majisyenlere, enerji çalışmalarında bulunanlara vb. tanıdık bir yaklaşımdır. İstek ile isteğin gerçekleşmesi
arasındaki ilişkiyi bir üst yasa olarak kabul edersek enerji çalmanın işleyişini açıklayabilecek altyapıya sahip
oluruz. İşleyişi kısaca açıklayalım: örneğin Reiki çalışmalarında, evrensel olduğu kabul edilen bir enerjinin
şahıslar tarafından kanallıkla diğer insanlara yollandığı imgelenir. Bu imgelemenin sonuçları hayli başarılıdır
denebilir.
Büyücülük çalışmaları denilebilecek bazı çalışmalarda ise, şahıs bir olayı yada kişiyi kendi isteği
doğrultusunda manipüle eder. Burada kendi enerjisini o kişiye manipülasyon amacıyla yönlendirmiştir.
Burada da mantık aynı olmasa da benzerdir. Basit büyücülük çalışmalarında çevreden ve evrenden enerji
alınıp kanalize edilmez, şahıs kendi kişisel enerjisini kullanır. Enerji hedefe varırsa, imajinasyon ile
kodlanmış ve duygusal yükle şarj edilmiş görevini icra eder. Şimdi şu "enerjinin imajinasyon ile hedefe
yollanması" kısmını ele alalım. Bu Reiki'de de, sıradan ve hatta bazı yüksek maji çalışmalarında da ortaktır,
enerji çalışmalarının özüdür. Enerjinin imajinasyon ile hedefe yollanması mümkünse, tersini, yani enerjinin
imajinasyon ile bize doğru çekilmesi de mümkündür. Enerji çalmanın tekniğinin özü budur.
Enerji çalan kişinin, çaldığı enerjiye bağlı özelliklerinde fazlalaşma görülür. Örneğin, çevresindeki insanların
Ajna çakrasından enerji çalan birinin 3. gözünde varolan enerji çok yükselecektir. Sakral çakradan çalınan
enerji insana büyük canlılık verecektir. Elemental enerjileri düşündüğümüzde, su enerjisini bolca çeken bir
insanda dinginlik fazlalaşacaktır. Akaşik yada ruhsal enerjiyi çalan kişi bundan kendisine ekstra fayda
sağlayabilir. Enerjisi çalınan insanda, çalınan enerjisi nispetinde eksiklik durumu yaşanır. Çoğu zaman çalınan
enerjiyi metabolizma geri kazanır. Enerjisi çalınan olay kurbanlarında, astraldaki enerji asalağı varlıklarla
etkileşimde görülen kendine gelememe durumu gözlenmez. Taç çakrasından enerji çalınan kişi bu çakrayla
alakalı konularda eksiklik yaşar. Sakral çakrasından enerji çalınan kişi halsizleşir ve güçten düşer. Boğaz
çakrasından enerji çalınan kişi diğer insanlarla konuşma ve etkileşime girme istencini ya kaybeder yada
negatif etkileşim üretmeye başlar.
Hangi amaçlarla enerji çalınır?
Aslına bakılırsa, enerji çalma teknikleri enerjiyi çalan şahsa fazla bir fayda sağlamaz. Enerjiyi çalmak için
gerekli yoğunlaşma ile doğrudan evrenden çok daha yüksek enerjiler çekilebilir. Bu durumda, enerji
çalmanın amaçlarını başka şeylerde aramak gerekir. Genellikle enerji çalmanın kullanım alanı, bazı
insanların enerji seviyelerine çoğunlukla sert bir etki amacıyla müdahalede bulunmak istenmesidir.
Örneğin, çalıştığınız işyerinde ne kadar uğraşsanız da sizden çok daha fazla çalışan ve sizi yerinizden
ettirecek genç bir çalışan vardır, bu durumda azmini ve enerjisini kırmak isteyebilirsiniz. Hergün çok kısa
süreli enerji çalımı operasyonlarıyla bu çalışan aynı performansı gösterememeye başlayacak ve rakibiniz
olmaktan çıkacaktır. Bir başka misal de karşı cinsten etkilendiğiniz birini elde etme çabanızda bir rakibinizin
çıkmasıdır. Cazibe veren seksüel tabanlı enerjileri ile kalp çakrası enerjilerini çaldığınız rakibiniz artık
rakibiniz olamayacaktır. Sevmediğiniz insanların hayatta başarısız olmaları amacı ile de kullanılabilecek
çalışmalardır. Enerji çalmak, tartışmalarda üste çıkmanıza da yarayabilir. İlgi ve bilincin birşeye yönlenmesi,
enerjiyi o şeye akıtmak olduğundan dolayı, enerjisini çaldığınız kişilerde kendiniz hakkında büyük ilgi
uyandırabilirsiniz, bu da olası kullanım alanlarından biridir.
Enerji çalmak etik midir?
Evrensel sisteme faydası ve zararı nedir?
Enerji çalmanın doğruluğu ve yanlışlığı hakkında nesnel bir yorum getirilemez. Hayvanları kesip öldüren ve
yiyen bir ırkın çocuklarıyız ve bazı insanların maddi emek vasıtasıyla diğer insanlardan düzenli olarak
yüksek enerji çaldıkları bir sistemde yaşıyoruz.
Bu sistem neredeyse hiçbir anlamda eşit bir sistem değildir. Kurbanın ve enerjiyi hasat edenin bakış açıları
çok farklı sonuçlar verebilir, bu sonuçların arasındaki değişik her bir sonucun sebepleri de başka başka
olacaktır. Kimi zaman, içinde bulunulan sistemin özelliklerini doğru okuyamama, olmayan bir adalete
inanma gibi durumlar sonucu etkiler. Kısacası, enerji çalmanın etik olup olmadığı kişinin kendi moral
değerlerine bağlıdır. Evrensel açıdan baktığımızda, varlığın yasaları ile "yapılabilir" olan hiçbir şeyin evrensel
sistemi etkilemeyeceğini düşünmek bir açıdan doğrudur, mümkün olan herşey sistem içinde bir çeşit
dengelenme sürecinde görünmektedir.
Yine de, evrensel sistemde görülen eril ve dişil yönlere göre anlamlandırmaya çalıştığımızda, yukarıda
verdiğimiz amaçlar ile yapılmış olan bir enerji çalma eylemi, sistemin dişil yönüne daha yatkın
görünmektedir. Dişil yöne daha yatkın olmanın kişiye bazı kesin etkileri olacaktır, fakat bu etkiler, kişinin
moral değerleriyle uyumsuz olamayacağı için -keza uyumsuz olduğu durumlarda kişi bu eylemi genellikle
yapmamayı yeğler- kişi açısından pek bir sorun teşkil etmeyecektir denebilir, tencere yuvarlanmış kapağını
bulmuştur, tencerenin de kapağın da memnuniyeti varsayılır.
Enerji çalmanın faydası da zararı da enerji çalma eylemine dahil olanlaradır, evrensel anlamda etik bir kural
söylemek zordur, yalnızca kişisel moral değerlerden bahsedilebilir.
Enerji Çalma Teknikleri
Enerji çalmak üç farklı seviyede yapılır. Fiziksel temas ile yapılanı en etkili olandır. Aynı ortamda bulunulan
kişilerden yapılanı da fiziksel temasa yakın bir etkidedir. En zoru uzaktan yapılan enerji çalma
operasyonlarıdır.
Kural olarak, enerji çalışmalarında en kolay yapılan çalışma, bize gönderilen bir enerjiyi teslim almaktır.
Bunun için kendimizi enerji gönderene açmamız yeterli olur. Enerji yollamak, enerji almaktan daha zordur.
Karşımızdaki kişiye vericilik alıcılıktan daha fazla yoğunlaşma gerektirir. Enerji vericisi ve alıcısı olmaktan
daha zor olanı enerjiyi çalan olmaktır.
İstek dışı zorla alınan enerji, yöntemlere bir miktar aşinalığı gerçekten gerektirecektir. Bu durumda, en basit
enerji transferi olayını deneyimlemek, fiziksel temas ile yapılan bir transferde enerjiyi alan kişi olmaktır,
bunu sanırım herkes yapabilir. En zor rol ise, uzaktan yapılan bir enerji çalma operasyonunda enerjiyi çalan
kişi olmaktır, bunu yapabilen kişiler gerçekten usta insanlardır.
Enerji Çalma Pratikleri
Kurbana fiziksel temas içeren teknik ilk yoldur ve en kolay enerji çalma tekniğidir. Bazı bölgelerde avuç
içinin tamamı ve bazı bölgelerde bir yada birkaç parmak ucu, kurbanın vücudundaki hedef bölgeye temas
ettirilerek kullanılır.
Karşıt enerji kutupları arasında her zaman enerji akışı kolaylaşacağı için temas edilecek bölgeler seçilirken
manyetik özelliklere dikkat edilir.
Vücudunuzun sağ tarafı pozitif, sol tarafı negatiftir. Alın, boyun, göğüs mide ve karın pozitif; bunların tam
arkası yani başınızın arkası, enseniz, sırtınız, beliniz ve kuyruk sokumunuza kadar olan bölgeniz negatiftir.
Başınızın tepe kısmı ile bacaklarınızın arası nötrdür. Solaklarda ise bu kutupsallaşma tam tersidir. Her iki
elini kullananlarda ise kutupsallaşma sabit değildir. Sağ elinizi kullanan biriyseniz, sağ elinizin kutbu pozitif
olacaktır, bu durumda negatif bölgelerden enerji çekerken sağ elinizi kullanacaksınız demek olur. Pozitif
bölgelerden enerji çalmak için de sol elinizi kullanırsınız. Elbette bu durum enerjiyi çalan ve enerjisi
çalınanda kutup farklılıkları varsa içinde bulunulan duruma uyarlanması gereken bir hesaptır.
Alın bölgesi enerjileri pozitiftir, bu durumda alın bölgesinden enerji çalmak için kaşların arasının biraz
üstüne sol elden bir parmak, ve kurbanın alnının bize göre sol kısmında kalan herhangi bir yerine de yine
aynı elimizden diğer bir parmakla temas etmek fiziksel temas konusunda yeterli olacaktır. Benzer şekilde
boğaz çakrasından da enerji çalınabilir. Karın altı ve üstündeki çakralardan enerji çalmak için sol elimizi
yaslamamız uygun olabilir. Sırt, kafa arkası veya bel kısmına arka taraftan elimizi koyduğumuz durumlarda
sağ elimizi kullanmamız daha doğru olacaktır. Elleri yerleştirme pozisyonları hakkında Reiki kaynaklarından
yararlanılabilir.
Enerji çalma işlemi, kurbanın çalınacak enerjisinin bölgesinden çıkan bir sisin veya dumanın bize
akmasını imajine etmekle olur. Bu dumanın rengi, çalınan enerjinin niteliğine göre uygun şekilde imajine
edilmelidir. Sakral çakradan çalınan enerjiyi imajine ederken, sakral çakranın enerjisinin rengi olan turuncu
renkte bir dumanın o bölgeden çıktığı ve bize aktığı imajine edilmelidir. Fiziksel temasla olan enerji çalma
işleminde, turuncu gaz kurbanın sakral çakrasından doğruca elimize geçecektir. Kendimizi enerji mıknatısı
gibi hissetmemiz, sanki çevremizdeki herşey bize bakıyor, bizi gizlice gözetliyormuş gibi hissetmemiz işi
kolaylaştıracaktır. Diğer tekniklerde de durum buna benzerdir. Aynı ortamda bulunulan birinden enerji
çalmadan önce kurbanın hedef bölgesine bir süre konsantre olunur. Sonrasında istenirse gözler kapatılır ve
kurbanın gözümüze kestirdiğimiz bölgesinden renkli dumanın çıktığını ve bize aktığını görür ve hissederiz.
İşlem bu kadardır. Fiziksel temas içeren teknik ile yakın mesafeden gerçekleştirilen ikinci teknikte kurbanın
sağında, solunda yada çaprazında durmak gibi özellikle seçilen pozisyonlar, çalınan enerjiye göre etkiyi
artırabilirler.
Uzaktan enerji çalmak daha zordur. Sistemlerini geliştiren bazı insanlar, akaşa enerjisi ile kurbanın enerjisini
boyutsuz düzlemde ve uzaklıklar bahis konusu olmadan kendilerine taşımayı bulmuşlardır. Akaşa
üzerinden programlanmış eylemlerin nasıl yaptırılacağı zor bir konudur. Elemental enerjilerle yapılan
çalışmalarda konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek mümkündür, yine de kişi kendisi her tür enerjiyi
imajinasyon ve telkin ile programlamayı denemelidir. Kurban üzerinde uzak mesafeden çalışırken kurbana
ait bir fotoğraf veya kişisel bir eşya imajinasyonu ve hissiyatı kuvvetlendirme açısından çok işe yarayabilir.
Unutulmamalı ki, enerji çalma işlemi, ancak evrensel enerjileri kendimize çekmeyi bilmiyorsak veya
olağandışı bir sebeple çekemiyorsak bize enerjisel anlamda bir fayda sağlayabilirler. Bu teknikler esas amacı
kurbana zarar vermek olan tekniklerdir.